Метеорити са обстрелвали Земята в продължение на 100 млн. години

Хипотезата обяснява факта, че Земята има значително по-високи нива на магнезий и по-ниски нива на силиций в сравнение с първичния материал, от който са образувани небесните тела. 
 
 
Според най-широко възприетата теория при формирането на Земята под въздействието на гравитацията се е натрупал материал в рамките на процес, познат като акреция. Този модел обаче не може да обясни как се е генерирала горещината в ядрото на планетата и магнитното й поле. Наред с това кората и мантията на Земята съдържат по-голямо количество редки елементи самарий и неодим от повечето метеорити. Това означава, че при образуването на планетата са протекли и други процеси. 
 
 
Предполага се, че вид метеорити, наречени хондрити, са се формирали от газовете, генерирани от планетарните тела в Слънчевата система. Един определен вид хондрит, наречен енстатит, се състои от същия суров материал, от който е образувана Земята. Енстатитите съдържат изотопи на химични елементи в съотношения, подобни на съотношенията в Земята. Планетата се отличава и с по-високи нива на магнезий и по-ниско съдържание на силиций. Френски учени обясняват тази разлика с метеоритния обстрел при формирането на Земята. Под въздействието на метеоритите химичният състав на младата планета се е променил. Екипът от Френския национален център за научни изследвания е използвал лабораторни експерименти и компютърно моделиране, за да изпита теорията си.
 
 
Източник: ИА Фокус
 
 

Posted by dimitar.zhelev

1 Коментара - Метеорити са обстрелвали Земята в продължение на 100 млн. години

препоръчвам (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Ако заглавието ви е заинтригувало, намерете броя на National Geographic от юли 2013. Там има статия за Слънчевата с-ма и е изказана интересна теория за това, защо днес е такава.

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро