Лешоядите в Африка на прага на изчезването

Лешоядите в Африка на прага на изчезването

Основните причини за спада на популациите на африканските лешояди са отровите, традиционната медицина, която използва части от телата им, умишленото преследване от бракониери, заради черния пазар или заради незаконния лов на други животни, за да не издават с присъствието си, къде има трупове. Други причини са загубата и деградацията на местообитанията, сблъсъкът с електрически линии и ветрогенератори, спадът в наличието на храна, безпокойството по време на размножаване.
 
 
„Лешоядите играят важна роля в поддържането на екосистемите“, заяви Саймън Стюарт, Председател на Комисията за оцеляване на видовете на IUCN. „Техният спад може да предизвика сериозен вторичен ефект върху другите видове и природата като цяло. Той ни предупреждава, че са необходими бързи и адекватни мерки, за да се защитят тези видове успешно.“
 
 
Природозащитни организации в Африка, партньори на BirdLife International се обединиха в обща кампания за защита на лешоядите на континента и за разпространяване на информация за тяхното състояние и за уникалната функция, която изпълняват в полза, както на природата, така и на хората. Всички организации на семинар в Гана на 13 Октомври, твърдо защитиха позицията, че една от най-важните дейности е именно повишаване на осведомеността на хората за стойността на лешоядите и за последиците от тяхното изчезване. Други много важни усилия трябва да са съсредоточени и върху регулирането на използването на химикали в селското стопанство в Източна и Южна Африка и върху борбата с традиционните практики и черния пазар в Южна и Западна Африка. Припомняме ви, че именно заради черния пазар с части на лешояди в Нигерия, бе убит Пасхалис – египетският лешояд с поставен в рамките на LIFE+ проекта на БДЗП „Помощ за египетския лешояд“ сателитен предавател.
 
 
Спадът в популациите на лешоядите оказва сериозно влияние и върху здравеопазването, туризма, селското стопанство и редица други сектори и отрасли – например в Индия драстичният спад в популациите на лешоядите доведе до $ 1.5 милиарда допълнителен разход на година за здравеопазването. Религиозните лидери също имат ключова роля за разпространение на информацията за спиране на търговията и употребата на части от телата на лешояди за нуждите на традиционната медицина и магическите церемонни и практики.
 
 
BirdLife International стартира кампания за спасението на лешоядите в Африка, с която може да се запознаете тук.
 
 
 
 
Източник: БДЗП
 
 

Posted by dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро