Картографски проекции на футболната топка

Когато се проектира сферично тяло (като Земята) върху плоска повърхност, за да се създаде карта, трансформациите са неминуеми. Има различни подходи как да се демонстрират тези изменения на площи и форми, но навярно примерът с футболната топка е един от най-интересните. 

В ето как би изглеждала футболната топка, ако е изобразена чрез някои от най-популярните картографски проекции:

Земята и футболната топка според Ламбертовата равноплощна проекция. Тя се използва най-често за изобразяване на регионални карти - страни и континенти. Когато се изобразяват цели полукълба, тя не е сред най-удачните. От този пример се вижда каква чудовищна форма и размери придобива Австралия.

Цилиндричната равноплощна проекция е изключително популярна през ХХ в. Най-вече в класните стаи. Доста често политическите карти на света са представяни в тази проекция. Нейн недостатък е, че нарушава драстично формата и отстоянията при полярните ширини.

Меркаторовата проекция е най-широко използваната в света - картите за мореплаване и онлайн апликациите за навигация по пътя най-често използват тази карта. Отличителен белег на картата е чудовищното увеличаване на площта на Гренландия, Аляска и Антарктида. За сметка на това ъглите и отношенията между обектите са идеално запазени.

Футболната топка според проекцията на Молвайде има вид на някой екзотичен плод. Проекцията е опит да се коригират неточностите в цилиндричната проекция и в Меркаторовата проекция. Все повече се налага като предпочитана при картографско изображение на всички континенти заедно.

 

Ортографична  проекция или казано иначе - изобразавяне на света "като на снимка от космоса" - без да се коригират ъгли или площи.

Posted by dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро