iskrata.bg – виртуална общност на читалища и обществени организации

iskrata.bg e платформа, създадена по инициатива на НЧ Иван Вазов - 2014", с подкрепата на група читалища и обществени организации имащи отношение към запазване, развитие и утвърждаване на културната и просветна роля на българските читалища, посредством активно използване на информационните и комуникационни технологии в ХХІ век.
 
 
Платформата e разработена е с пълната функционалност и възможности, които предлагат съвременните социални мрежи - лесна употреба, система за съобщения, публикуване на новини, събития, обяви, инициативи или обучения, публикуване на снимки, видео и т.н.
 
 
Стремежът на екипа е iskrata.bg да обхване всички активни читалища и обществени организации (НПО, културни институти, галерии, музеи, театри и др.), да служи за подкрепа, установяване на партньорства, взаимопомощ, сътрудничество, обмяна на опит и добри практики, стартиране на съвместни инициативи, проекти и работа в мрежа.
 
 
iskrata.bg е място за публицистика, култура, изкуство и образование. Платформата е обществена и некомерсиална. Всички услуги са безплатни.
 
 

Posted by geolub

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро