Географски правопис: Посоките на света

Географски правопис: Посоките на света

 
Географските посоки се изписват с малка буква: север, юг, изток, запад. В текст понякога те могат да бъдат изписани съкратено: С, Ю, И, З. Пишем “Отиваме на север.”, “Вятърът духа от юг” и т.н. 
 
В случаите, когато посоката обаче се явява географско прозвище, което заменя името на конкретен географски обект, тя се изписва с главна буква. Например: “Армията на Севера победи тази на Юга по време на Американската гражданска война.”, “Русия не бе принудена да отстъпи въпреки острата реакция на Запада.”, “Това е една от древните мъдрости на Изтока.” 
Когато се изписва наименованието на устойчиво географско словосъчетание, което съдържа една от посоките на света, с главна буква се изписва пояснителното прилагателно: Близък изток, Среден изток, Далечен изток, Индустриалният север, Аграрният юг, Комунистическият изток, Капиталистическият запад и т.н.
 
 
Още една правописна дилема възниква, когато трябва да се изпише географско название на стопански или административен обект, което съдържа една от посоките на света. Например пристанището се изписва “Варна - запад”, а не “Варна Запад”, “Варна - Запад” или “Варна запад”. Правилно е да се говори за енергийния комплекс “Марица - изток”, гара “София - север” и т.н. За съжаление доста юридически лица в България са регистрирани с правописно неправилни форми. 
 
При изписването на спомагателните посоки на света е правилно да се напише: югозапад, югоизток, северозапад, североизток, В текст понякога те могат да бъдат изписани съкратено: ЮЗ, ЮИ, СЗ, СИ.
 

Posted by Анонимен (непроверено)

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро