Географски грант за отборите-участници в Българския географски фестивал – Казанлък 2016

Както беше обявено по време на Българския географски фестивал – Казанлък 2016, отборите-участници ще имат възможността да подадат предложение за ученическа образователна дейност с географска насоченост. 
 
 
Кой може да подаде проектно предложение?
 
Всеки един от отборите-участници в Българския географски фестивал – Казанлък 2016, може да подаде проектно предложение за училищна образователна дейност с географска насоченост. Заявлението се подава на hello@geograf.bg в документ .doc формат. Предложението се подава от ръководителя/ръководителите на отборите.
 
 
Задължителни условия по реализация на географския проект:
 
Географският проект трябва да ангажира учителите и учениците, които от името на съответния отбор са участвали в Българския географски фестивал. Към проекта могат да се включат и други учители, ученици или граждани. Проектът трябва да е оригинална идея, а не реализираща се дейност по друга програма.
 
 
Географският ученически проект трябва да има образователна стойност и да е в духа на фундаменталните човешки ценности - хуманност, свобода на личността и всеобщо просвещение. 
 
 
Неговата реализация трябва да бъде документирана със снимков и/или видео материал и да бъде описана текстово във формат, подходящ за споделяне в сайта на Географ БГ.
 
 
Основни насоки:
 
Проектните предложения ще бъдат оценявани от компетентно жури, определено от Географ БГ. Проектите ще бъдат класирани по следните критерии:
1. Географска насоченост
2. Образователна стойност
3. Влияние върху общността 
4. Екологичен аспект
5. Устойчивост във времето
 
 
Проектната идея може да бъде във всяка една насока, стига това да не противоречи на правните норми и добрите нрави в българското общество. Тя трябва да се реализира като извънкласна дейност.
 
 
Стойност на гранта:
 
Грантът е на стойност от 250 лв., осигурени от Българското географско дружество. В проекта участниците могат да ангажират и други източници на финансиране (лични средства, спонсорство и др.). Тези допълнителни средства могат да имат подпомагащ характер, но фактическата реализация на проекта не трябва да зависи от тях. 
 
 
Важни срокове:
 
Краен срок за подаване на заявленията: 30 септември 2016 г. 
Обявяване на победителя: до 30 октомври 2016 г.
Реализация на дейността: до 31 март 2016 г.
 
 
Допълни условия и указания за усвояването на средствата и реализацията на проекта ще бъдат уточнени с избрания победител в надпреварата. 
 
 
 
 
При възникването на въпроси не се колебайте да се свържете с нашия екип на hello@geograf.bg или на нашата Facebook страница.
 
 
 
 
 

Posted by dimitar.zhelev

1 Коментара - Географски грант за отборите-участници в Българския географски фестивал – Казанлък 2016

ГГ (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Честит празник на екипа на този будителски сайт !!! Честит празник и на всички колеги преподаватели !!!

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро