Древни космически сблъсъци може да се променили химичния състав на Земята

Земята се е образувала чрез акреция - процес на постепенно натрупване на късове материя вследствие на гравитационното привличане помежду им. Горещината от радиоактивността на падащи метеорити и от ударите на скали при непрекъснатото бомбардиране на новородената Земя, е довела до разтопяването на планетата, при което тежките вещества са потънали надолу. Резултатът е богато на желязо ядро, над което са разположени мантия и кора.
 
 
Най-древните метеорити, познати като хондрити, са първоначалният материал, от който са се формирали планетите. Предишни проучвания са открили, че вид хондрити, наречени енстатити, съдържат смес от изотопи, която е забележително близка до тази на Земята. Това предполага, че те може да са суровият материал, дал началото на планетата. В сравнение с енстатитите обаче Земята има ниско съдържание на силиций, калий и натрий, а е богата на магнезий, калций и алуминий. За пръв път изследователи смятат, че да намерили обяснение на тази мистерия.
 
 
Асмаа Буджибар от базирания в Хюстън Космически център “Джонсън” на американската Национална космическа агенция (NASA) и ръководеният от нея екип са разтопили енстатити при различно налягане. Целта на експеримента е била да наподоби условията по време на формирането на Земята. Опитите предполагат, че вследствие на високата температура скалите в кората на планетата са били обогатени със силиций и магнезий. Компютърният модел, направен от екипа показва, че след това многобройните космически сблъсъци са разрушили голяма част от кората, оставяйки Земята относително бедна на силиций и богата на магнезий. Генерираната от тези колизии горещина може да е довела до отделянето на калий, натрий, калций и алуминий под формата на газове, като голяма част от калция и алуминия са кондензирали и са се върнали обратно на планетата.
 
 

Източник: ИА Фокус

Posted by dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро