Долината на тракийските царе - дестинация от национално и международно значение

За първи път идеята да се извади тракийският град Севтополис от водата е огласена през 2005. Тя е лансирана по време на мандата на предишната общинска управа на Казанлък. Проектът предвижда редица мероприятия, които в крайна сметка изграждат един модерен съвременен културно – исторически туристически комплекс в сърцето на язовир Копринка. Независимо от това,  че на този етап е недопустимо да се мисли за реализацията на този проект, от Община Казанлък разработват други варианти, чрез които да бъде показана и тази атракция на посетителите на Долината.

Тракийската гробница в Казанлък. Снимка: Уикипедия

Изработен е Общ устройствен план на територията с изявено културно-историческо наследство „Долината на тракийските владетели“, включващ по–голяма част от територията на общината. Предварителният проект бе представен наскоро от проф. д-р арх. Александър Александров – ръководител на Катедра „Градоустройство“ в УАСГ-София и ръководител на колектива , разработил плана. „ Планът има за цел да внесе порядък в използването на тези територии през следващите 20 години, като свърже проблемите на културно-историческото наследство и даде насоки за по-добро развитие върху местните жители и туристите. Целта е да се създадат условия за изяви и съхранение на интелектуалния потенциал”, каза при представянето проф. Александров. Той поясни, че целта е Долината на тракийските владетели да стане дестинация от национално и международно значение.Той е концентриран предимно върху паметниците от тракийската култура, но екипът му заяви по време на представянето, че е отворен за всякакви предложения.

Язовир Копринка, под чиито води лежат руините на град Севтополис. Снимка: Уикипедия

В проекта са разработени различни схеми, които залагат на достъпността на територията, на изключителната ландшафтна ситуация, на концентрацията на културно-исторически паметници. Включени са различни маршрути за автомобилен, коло и пешеходен групов и индивидуален туризъм, каза Александров. „Държим на по-естествения характер на средата, на личния контакт с природата и историята”, коментира той. Изграждането на Информационен център, развитие на туристически зони, строителство на хотели, развитие на пешеходни екопътеки и изграждане на екопаркове, създаване на алеи и велоалеи, на вилни зони, рехабилитация на пътищата, като бъдат съхранени даденостите на Долината, всичко това е включено в предварителния план. Говорейки за този план не може да не се спомене, че след като той вече бъде факт, ще се търсят и варианти социализираните гробници от Долината чрез аудиовизуални ефекти, в тъмната част на денонощието да бъдат свързани с древния Севтополис, който се намира на дъното на язовир Копринка и той да бъде една от туристическите атракции в региона.

Източник: ИА Фокус

Posted by geolub

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро