Дирекция „Национален парк Рила” стартира изграждането на Посетителски информационен център в град Самоков

Основната му функция ще бъде да информира посетителите за природните ценности на Национален парк „Рила”, да дава полезна информация за маршрутите, местата за отдих и правилата за поведение в защитената територия. Дейностите в ПИЦ ще се извършват от експерти по интерпретация и екологично образование. Центровете ще съдържат зали за провеждане на презентации и обучение на организирани групи посетители, както и обособени места за експозиции и интерактивни образователни модули с разнообразна тематична насоченост, свързани с уникалната природа на НП „Рила”. Подобни посетителски информационни центрове ще бъдат изградени и в Благоевград, и в КК „Семково“ край град Белица.
 
Общата стойност на проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила I – ва фаза“ е 17 609 845,96 лв. Средствата от Европейския фонд за регионално развитие са в размер на 14 968 369,07 лв. и 2 641 476,89 лв. национално съфинансиране. 
 
Основните дейности по проекта са свързани с поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи, посетителска инфраструктура и капитално строителство, интерпретация и образователни програми, планиране и оптимизация на управлението.
 
Срокът за изпълнение на дейностите по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила I – ва фаза“ е до 31.12.2015 г.

Posted by geolub

1 Коментара - Дирекция „Национален парк Рила” стартира изграждането на Посетителски информационен център в град Самоков

Дарикмен (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Отдавна трябваше да има такъв посетителски център в Самоков. Добре работещ е центъра на Паничище. Рила е планина заслужаваща повече внимание и повече строги мерки за опазване на природата й. Дано начинанието завърши успешно, а не с окрадени средства и довършителни работи за десет години напред...

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро