България е на 45-то в място в класация, оценяваща въздействието на глобалните промени

Индексът показва какви са изгледите пред държавите по света да се справят с ефектите на климатичните промени, като отчита както риска от природни бедствия и промени, така и готовността на страните да се справят с тях. На челните места са скандинавските държави и Великобритания, които биха пострадали най-малко, а в края на класацията – региона на Субсахарска Африка, където се очакват най-големи последствия.
 
 
Индексът се базира на наблюдение на над 45 индикатора. Той включва данни като местоположение, терен, нива на замърсяване и национални ресурси. Оценката на държавите се изготвя според два основни критерия – уязвимост и готовност. Първият обобщава рисковете, на които са изложени отделните страни, като анализира данни за шест поддържащи живота сектора - вода, храна, здравеопазване, състояние на екосистемите, човешки селища и инфраструктура. Вторият критерий е готовността на нациите да се адаптират, като той съдържа три компонента – икономическа, управленска и социална готовност. 
 
 
България е оцветена в зелено на картата, което означава, че не е изложена на сериозни рискове и има готовност и желание да се справи. По-голямата част от европейския континент попада в тази категория, а държави като Норвегия, Швеция и Дания заемат първите места. Отличникът Норвегия е заемала първото място в класацията всяка година от създаването на индекса през 1995 г.
 
 
Общата оценка на българската страна е 64.3 от 100 възможни пункта, като от 1995 г. досега тенденцията е положителна. „Предизвикателства все още има, но България е в състояние да се справи. България е 39-тата най-малко уязвима и 52-рата държава по отношение на готовност“, се посочва на уебсайта на индекса.
 
 
Източник: ИА Фокус
 

Posted by dimitar.zhelev

1 Коментара - България е на 45-то в място в класация, оценяваща въздействието на глобалните промени

Националист Бъл... (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Странна е класацията, но така или иначе, за ад се справим с екологичните рискове се искат пари. Това означава не само готовност, но и конкретни проекти и финансиране от невероятния ни приятел , мислещ за нас - Европейския Съюз.

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро