2/5 от населението на Европа живее в гъсто населени зони

През 2014 г. над половината от населението на Великобритания (58,6%) и Кипър (54,7%) са живели в големите градове. Голяма част от жителите на Испания (48,5%), Малта (48%), България (45,7%) и Нидерландия (45,2%) също е била съсредоточена в гъсто населените градски зони.
 
 
В земеделските райони са живеели най-голям дял от населението на Люксембург (51,0%), Словения (49,8%), Литва (47,6%), Словакия (45,6%), Дания (44,4%), Ирландия (43,5%) и Румъния (43,1%). Жителите на Белгия (57,1%) са били съсредоточени предимно в средно населените области, докато в Чехия, Унгария и Финландия населението е било почти поравно разпределено между трите вида зони.
 
 
Нивото на удовлетвореност на европейците по отношение на забавленията и зелените площи в градовете е било 6,9 по 10-балната система. Най-доволни са били хората в северните страни: Финландия (8,5/10), Швеция (8,2/10) и Дания (8,0/10). Най-ниска удовлетвореност са изразили гражданите в Гърция (5,0/10), България (5,3/10) и Кипър (5,9/10).
 
 
Източник: ИА Фокус

Posted by dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро